Havacılık

Singapur Hava Yollari kar açikladi

Singapur Hava Yollari, Covid-19 pandemisinin başlangicindan bu yana ilk kez çeyrek dönemlik kar açikladi

SİNGAPUR HAVA YOLLARI (SIA GROUP)’NIN FİNANSAL PERFORMANSI  

Üçüncü Çeyrek 2021/22 Finansal Yılı – Kar/Zarar Tablosu

                                    Singapur Hava Yolları’nın 2021/22 finansal yılı üçüncü çeyrek performansı aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

Grubun Finansal Sonuçları3. Çeyrek FY2021/22 ($ milyon)3. Çeyrek FY2020/21 ($ milyon)Artış / (Azalış) (%)9 Aylık FY2021/22 ($ milyon)9 Aylık FY2020/21 ($ milyon)Artış / (Azalış) (%)
Toplam Gelir2,3161,067117.15,1432,70190.4
Toplam Gider2,2401,398(60.2)5,6864,895(16.2)
Net Yakıt Maliyeti633274(131.0)1,443650(122.0)
Yakıt Maliyeti (Hedging Öncesi)689186n.m.1,551405n.m.
Yakıt Hedging (Kazanç)/Kayıp(56)88n.m.(108)245n.m.
Yakıt Hedging Verimsizliği36100.0497100.0
Akaryakıt Türevlerinde Gerçekleşen Kayıp/(Kazanç)1(187)n.m.(78)(85)(8.2)
Yakıt Dışı Harcamalar1,6061,275(26.0)4,3213,833(12.7)
Faaliyet Karı/(Zararı)76(331)n.m.(543)(2,194)75.3
Net Kar/(Zarar)85(142)n.m.(752)(3,609)79.2
               Singapur Hava Yolları Grubu (SIA) pandeminin başlangıcından bu yana, ilk kez 3. çeyrek sonunda 85 milyon dolarlık net kâr açıkladı. Bu, Ekim-Aralık 2021 döneminde Singapur'a ve Singapur üzerinden yapılan hava yolculuğunda görülen önemli artışın yanı sıra kargo pazarında devam eden yoğun talep ve güçlü getirilerin sayesinde gerçekleşti. 

                        Singapur’un Aşılı Seyahat Yolu (VTL) düzenlemelerini başlatması ve sonrasındaki gelişmelerin yanı sıra, Grup’un seyahat yasakları kaldırılan tüm mevcut rotaları hemen satışa açması yıl sonu seyahat döneminde beklemedeki talepleri karşılamasıyla sonuçlandı. Grup bu çeyrekte, geçen yıl aynı döneme oranla 5 kat fazla ve 2021/22 finansal yılı 2. çeyreğinin 2 katı fazla sayıda yani 1.1 milyon yolcu taşıdı. VTL uygulaması ile uçuşların artırılması sayesinde yolcu kapasitesi (mevcut koltuk-kilometre cinsinden ölçülür) yıllık bazda %183.8 büyüdü. Bu çeyrek sonunda, Grup yolcu kapasitesi Covid-19 öncesi seviyelerin %45’ine ulaştı.

               Yolcu ve kargo gelirlerindeki gelişmeler sayesinde grubun yıllık geliri 1.249 milyon dolarlık artışla (+117.1%) 2.316 milyon dolara yükseldi. Yolcu uçuş gelirleri 650 milyon dolarlık artışla (+%355.2) 833 milyon dolara yükseldi. Kapasite artışında %556.8 oranında büyümenin ardından trafikteki büyüme, yolcu doluluk oranının 18.9 oranla artarak %33.2 seviyesine yükselmesiyle sonuçlandı. Kargo uçuş gelirleri 607 milyon dolar (+%81,6) artarak 1.351 milyon dolara yükseldi ve ilk kez 1 milyar doları aşarak yeni bir çeyrek rekoru kırdı. Geleneksel kargo pik dönemindeki talepler, perakende envanter stoklanması ve yoğun e-ticaret trafiği sayesinde desteklendi. Endüstrinin devam eden kapasite yetersizliği ortamında kargo gelirleri önemli ölçüde (+%26,9) artış gösterdi.

                        Faaliyetlerin artması sonucunda grup harcamaları 842 milyon dolar artış(+60.2%) ile yıllık 2.240 milyon dolara  ulaştı. Bu artışın oluşmasındaki etkenler 359 milyon dolarlık (%+131.0) yakıt giderleri artışı, 33 milyon dolarlık yakıt dışı giderler artışı (%+26.0), geçen yıl kaydedilen 152 milyon dolar yakıt hedge işlemi etkisizliği ve yakıt türevlerindeki reel değer değişiklikleridir. Net yakıt maliyeti 633 milyon dolar artış gösterdi. Bunda en önemli etkenler yakıt fiyatlarındaki artış (+330 milyon dolar), hacim artışı (+173 milyon dolar), kazanca kıyasla 144 milyon dolarlık yakıt hedge işlemi zararıdır. Yakıt dışı harcamalardaki %26.0’lık artış, yolcu kapasitesindeki %183.8’lik ve kargo kapasitesindeki %49.2’lik artışın içinde yer aldı. Sonuç olarak grup, Aralık 2021’de sona eren üç ay için bir önceki yıla göre 331 milyon dolar (+407 milyon dolar) zarara karşılık 76 milyon dolar işletme karı kaydetti.

Singapur Hava Yolları (SIA Group)’nin çeyrek yıl bazında finansal performansı aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

Grup Finansal Sonuçları3. Çeyrek FY2021/22 ($ milyon)2. Çeyrek FY2021/22 ($ milyon)Artış / (Azalış) (%)
Toplam Gelir2,3161,53251.2
Toplam Gider2,2401,877(19.3)
Net Yakıt Maliyeti633450(40.7)
Yakıt Maliyeti (Hedging öncesi)689489(40.9)
Yakıt Hedging Kazanç(56)(39)43.6
Akaryakıt Türevlerinde Gerçekleşen Kayıp/(Kazanç)1(7)n.m.
Yakıt Dışı Harcamalar1,6061,434(12.0)
Faaliyet Karı/(Zararı)76(345)n.m.
Net Kar/(Zarar)85(428)n.m.

Nisan – Aralık 2021 | Kar/Zarar

                        Uluslararası hava yolculuğu yıl boyunca kademeli olarak toparlanırken, Grubun Aralık 2021’e kadar olan dokuz aylık dönemdeki faaliyet zararı 1,651 milyon dolar veya yıllık %75,3 azalarak 543 milyon dolara geriledi.

                        Gelir, yolcu ve kargo geliri artışlarıyla 2.442 milyon dolar değerinde önemli oranda(+%90.4) arttı. Yolcu trafiğindeki toparlanmanın ardından yolcu uçuş geliri 1.248 milyon dolar (+369.2%) arttı. Kargo uçuş geliri, taşınan daha fazla yük miktarları (+%54.3) ve getiriler (+%5.5) sayesinde 1.242 milyon dolar (+%62.6) arttı.                                                                                                                                        

                        Grup harcamaları yıllık 791 milyon $ (+16.2) artarak 5.686 milyon $’a yükseldi. Bu artış, net yakıt maliyetinde 793 milyon $’lık (+122.0%), yakıt dışı harcamalarda 488 milyon $’lık (+12.7%) artıştan ve yakıt hedge işlemlerinin yıllık etkisizliğinden ve yakıt türlerindeki rel değer değişkliklerinden kaynaklanan 490 milyon $’lık bir mahsuptan oluşuyordu. Net yakıt maliyeti, esas olarak daha yüksek yakıt fiyatları (+763 milyon dolar) ve hacimdeki artış (+419 milyon dolar) nedeniyle 1.443 milyon dolara yükseldi, bu da kısmen yakıt koruma kaybından kazanca (-353 milyon $) dönüşle dengelendi. Yakıt dışı harcamalardaki %12,7’lik artış, yolcu kapasitesindeki %296,1’lik ve kargo kapasitesindeki %49,4’lük artışa kıyasla daha ılımlıydı. Grup, 2020/21 MY’da başlayan ve devam eden üç yıllık dönüşüm programının bir parçası olarak verimlilik ve maliyet azaltma girişimlerini sürdürürken maliyet disiplini uygulamaya devam ediyor.

                        Grubun net zararı, ilk dokuz ayda 752 milyon dolarken yıllık bazda 2.857 milyon dolarlık bir iyileşme sağlandı. Bu, büyük ölçüde daha fazla operasyon performansına (+1.651 milyon dolar) ve önceki yıl kaydedilen 1.630 milyon dolar değerindeki nakit dışı maliyet kalemlerine atfedilebilir ve kısmen vergi kredisinde 474 milyon dolar değerindeki düşüşle dengelenmiştir.

                        Üçüncü çeyrekteki daha güçlü performansın bir sonucu olarak, Grup yılın ilk dokuz ayında 322 milyon dolarlıklık faaliyet nakit fazlası kaydetti. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana yaşadığı işletme nakit kaybını tersine çevirdi.

2021/22 Finansal Yılı – 3. Çeyrek Bilanço

                        Üçüncü çeyreğin sonunda grup, 1 Nisan 2020’den bu yana 21,6 milyar dolarlık yeni likidite topladı. Buna, Haziran 2021’de Zorunlu Dönüştürülebilir Tahvillerden elde edilen 6,2 milyar dolarlık ek likidite de dahildir. 31 Aralık 2021 itibarıyla, grubun özkaynakları 31 Mart 2021’e göre 6.2 milyar $ artarak 22.1 milyar dolar oldu. Nakit ve banka bakiyeleri 12.1 milyar dolara yükselerek 4.3 milyar dolarlık bir artış gördü. Toplam borç bakiyeleri, esas olarak satış ve geri kiralama faaliyetleri sonucunda kiralama yükümlülüklerindeki artış nedeniyle 0.6 milyar dolar artarak 14.9 milyar dolara ulaşmıştır. Sonuç olarak, grubun borç-özkaynak oranı 0,90 katından 0,67 katına düştü. Eldeki nakde ek olarak, grup çekilmemiş kalan 2,1 milyar $’lık taahhütlü kredi limitine erişimi elinde tutmaktadır.

FİLO GELİŞMELERİ

                        Çeyrek boyunca, VTL hizmetlerine yönelik güçlü talep, A380 operasyonlarının Londra ve Sidney’de yeniden etkinleştirilmesini sağladı. SIA, bir Airbus A350 ve dört Boeing 737-8 uçağını teslim alırken, Scoot iki adet A321 neo uçağını teslim aldı. Bu uçaklar, Ocak 2022’den itibaren kademeli olarak işletme filosuna katılacak.

           31 Aralık 2021 itibariyle, SIA’nın işletme filosu 121 yolcu uçağı ve yedi kargo uçağından oluşurken, Scoot’un işletme filosunda 50 yolcu uçağı bulunuyordu. Grup, altı yıl üç aylık ortalama yaşı ile havayolu endüstrisindeki en genç ve yakıt verimliliği en yüksek filolardan birine sahiptir.

UÇUŞ AĞINDAKİ GELİŞMELER

                        Çeyrek boyunca uçuş ağının sürekli genişlemesiyle Grup, hizmet verdiği destinasyon sayısında önemli bir artış gördü. Bu, Chennai, Delhi ve Mumbai’den VTL hizmetleri de dahil olmak üzere Hindistan’daki 12 şehre hizmetlerin iyileşmenin yanı sıra Güney Doğu Asya’daki çeşitli noktalara uçuşların yeniden başlamasıyla sağlandı. SIA ayrıca Singapur-Vancouver-Seattle güzergahında hizmet vermeye başladı ve Houston uçuşlarına (Manchester üzerinden) yeniden başladı. Scoot, Gatwick (Bangkok üzerinden) ve Davao’ya operasyonlar başlattı ve Cidde’ye seferlerine devam ediyor.

                        Ocak 2022’de SIA, Milano ve Barselona arasında yolcu hizmetlerine başladı. Bu, SIA’nın Avrupa’daki ikinci defa, 5. trafik hakkına sahip olduğu destinasyondur. SIA ayrıca Şubat 2022’de Denpasar’a yolcu hizmetlerine yeniden başladı. Scoot, Miri’ye seferlere başladı ve 2022’nin ilk iki ayında Amritsar, Gold Coast ve Hanoi operasyonlarına devam etti. Önümüzdeki aylarda, A380 filosu Delhi, Frankfurt üzerinden New York ve Mumbai’ye seferlerine başlayacak.

        Yayınlanan mevcut programa göre grup, yolcu kapasitesinin Mart 2022’ye kadar %51’e ulaşmasını bekliyor.  Bu, Covid öncesi seviyelere kıyasla 2021/22 mali yılının dördüncü çeyreği için ortalama %47’lik bir kapasiteyle sağlanacaktır. Grup, mali yılın sonuna kadar Covid öncesi varış noktalarının %70’inden fazlasına hizmet vermeyi bekliyor.

                        SIA, VTL ağını 25 Şubat 2022’den itibaren Cairns, Darwin, Dubai, Hong Kong, Manila, New York (Newark) ve Phuket’i kapsayacak şekilde genişletiyor. SIA ayrıca Singapur ile Bandar Seri Begawan, Colombo, Male ve Phnom Penh dahil olmak üzere birçok mevcut VTL varış noktası arasındaki uçuş frekanslarını artıracak. Scoot, kademeli olarak Chiang Mai, Cebu, Clark, Davao, Hong Kong, Cidde, Krabi, Londra (Gatwick) ve Phuket’i VTL ağına dahil edecek ve ayrıca Singapur ile Phuket arasındaki sefer sıklığını artıracak. Bu yeni eklemelerle, 25 ülkede 49 şehirden Singapur’a VTL seferleri düzenleyecek.

                        Yaz sezonu boyunca (27 Mart 2022 – 29 Ekim 2022), SIA Newark’a günlük non-stop hizmet vermeye devam edecek. Bununla SIA, John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’na günde iki uçuş gerçekleştirecek. Başlangıçta mevsimlik bir operasyon olarak planlanan Singapur-Vancouver-Seattle servisi, kış sezonu sonrasında da devam edecek. Heathrow’a günlük olarak 4. sefer eklenecek ve Londra frekansları Covid öncesi seviyelere geri getirilecek. Cairns ve Darwin’e yönelik hizmetler de önümüzdeki aylarda yeniden başlayacak.

GELECEK PLANLARI

                        SIA, Kasım 2021’de Boeing 737-8’de tamamen yatabilen Business Class koltuklar da dahil olmak üzere tüm yeni dar gövdeli kabin ürünlerini piyasaya sürdü. Bu, SIA’nın filosunda Business Class hizmetinde kısa mesafe uçuşlarda yeni bir standart belirlemekte ve müşterilere daha fazla ürün ve hizmet tutarlılığı sağlamaktadır.

                        Aralık 2021’de SIA, beş uçak opsiyonlu yedi Airbus A350F kargo uçağı satın alacağını duyurdu. Bu sipariş Şubat 2022’de onaylandı. İlk teslimatın 2025’in dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. A350F’ler, benzer görevlerde SIA’nın Boeing 747-400F kargo uçaklarına kıyasla %40 daha az yakıt yakacak, mevcut operasyonlara göre karbon emisyonlarını yılda yaklaşık 400.000 ton azaltacak ve dağıtımda daha fazla esneklik sunan daha uzun bir menzile sahip olacak.

                        SIA, Ocak 2022’de 7 yıllık 600 milyon Amerikan Doları (yaklaşık 810 milyon Singapur Doları) tutarında tahvili başarıyla artırdı. Bu, SIA’nın geçen yılki başarılı ilk ihracına dayanan ikinci ABD doları cinsinden tahvil ihracı oldu. Bu tahvil ihracı da dahil olmak üzere, SIA 1 Nisan 2020’den bu yana yaklaşık 22,4 milyar dolar ek likidite topladı. SIA ayrıca taahhütlü kredi limitlerinde 2,1 milyar dolardan fazla erişime sahiptir. Bu likidite, finansal olarak grubun sektör lideri konumunu güvence altına almak için stratejik yatırımlar yapmasına olanak tanır.

                        Benzer vizyona sahip hava yollarıyla işbirliğini derinleştirmek, grup stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Garuda Indonesia ve Malaysia Airlines ile yakın zamanda yapılan ayrı ortaklıkların genişlemesiyle, hava yolları müşterilere daha fazla seçenek sunmasınının yanısıra önemli hava alanlarıyla bağlantılı uçuş imkanı da sunabilecek. Ayrıca, Güneydoğu Asya’nın turizm endüstrisinin pandeminin etkisinden kurtulmasını da destekleyecektir.

                        Krisflyer, lider bir yaşam tarzı odaklı ödül programı olarak önemini güçlendirmeye devam ediyor. Ocak 2022’de KrisFlyer, üyelik statülerinin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Program ayrıca üyelere hem Singapur Hava Yolları hem de Scoot ile mil kazanmak ve kullanmak için daha fazla fırsat da dahil olmak                         üzere daha fazla avantaj sağlayacak şekilde geliştirildi.

                        Grup, devam etmekte olan çok sayıda projeyle, üç yıllık dönüşüm yolculuğunda maliyet ve gelir inisiyatiflerinde iyi ilerleme kaydetmiştir. Harici ortaklarla işbirliği bu hedefleri destekler. Örneğin, yakın zamanda başlatılan SIA – Ulusal Singapur Üniversitesi (NUS) kurumsal laboratuvarı, müşteri deneyimini ve seyahat yolculuğunu geliştiren, gelir üretimini optimize eden ve operasyonel verimliliği artıran yenilikçi çözümler geliştirmeye yardımcı olacaktır.

                        SIA Grubu, operasyonlarında çevresel sürdürülebilirliğe ve karbondan arındırmaya yönelik uzun süredir devam eden çalışmalarına odaklanmaya devam ediyor. Grup, Singapur Sivil Havacılık Otoritesi (CAAS) ve küresel yatırım şirketi Temasek ile birlikte Singapur’da sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) kullanmanın operasyonel ve ticari uygulanabilirliğini araştıran bir pilot program başlattı. Bu uygulama 1.25 milyon litre saf SAF satın almayı, rafine jet yakıtı ile harmanlamayı ve havalimanının mevcut yakıt hidrant sistemi aracılığıyla SIA ve Scoot uçuşlarına Changi Havalimanı’na teslim edilmesini içeriyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının önemli bir karbonsuzlaştırma kolu olarak görüldüğü bu pilot uygulama, grubun 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etme taahhüdünü destekliyor.

GENEL DURUM

                      Singapur’un VTL düzenlemeleri, SIA Grubu için bir oyun değiştirici oldu ve pandemi başladığından bu yana ilk kez karantinasız toplu seyahati kolaylaştırdı. Talebin, özellikle VTL hizmetlerinde artmaya devam etmesi beklenirken, yolcu trafiğinin yıl sonu tatil sezonunun bitiminden sonraki dördüncü çeyrekte yavaşlaması muhtemeldir.

                        Omicron varyantının Aralık 2021’de ortaya çıkması, bazı hükümetler tarafından ek sınır kısıtlamaları getirilmesine neden oldu. Bununla birlikte, varyantın şiddetine ilişkin endişeler azaldıkça bu önlemler yavaş yavaş hafifledi. Bazı kilit pazarlar, Covid-19 virüsüyle yaşama hedefleri doğrultusunda, gelen yolcular için test gerekliliklerini daha da gevşetti. Grup, mevcut piyasa koşulları ve yönetmeliklerine paralel olarak kapasitesini ve ağını ayarlama konusunda etkin ve çevik olmaya devam edecektir.

                        SIA Grubu önüne çıkan tüm gelir ve büyüme fırsatlarına karşı tetikte kalacaktır. Örneğin SIA, 2022 Kış Olimpiyatlarını desteklemek için Ocak – Mart 2022 döneminde Singapur ve Pekin arasında özel uçuşlar gerçekleştiriyor ve uluslararası yetkilileri ve sporcuları oyunlar için Çin’e taşıyor.

                        2021/22 mali yılının üçüncü çeyreğinde rekor bir zirve dönemini takiben, genel hava kargo talebinin 4. çeyrekte gevşemesi bekleniyor. Bu, mevsimsel dalgalanmalar ve Çin Yeni Yılı tatil döneminde ihracattaki geleneksel yavaşlama ile uyumludur. Bununla birlikte, hem hava hem de deniz taşımacılığı kapasitelerinin bu çeyrekte kısıtlı kalması ve taşımacılıkta verimi desteklemesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor ve değişkenliğin önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor. Grup, operasyonların talep doğrultusunda genişletilmesini desteklerken, maliyetleri kontrol altında tutmaya devam edecek.

Spread the love